Welkom op de website van Administratieve Diensten en Fiscale Diensten Van Der Horst BV!

Benodigde bescheiden, indien van toepassing, voor het invullen van uw belastingbiljet 2009.

 • Inkomsten
  Jaaropgave werkgever / uitkeringsverstrekker. Ook van partner
  Alimentatie van ex partner
  Bijbaan
  Lijfrente
 • Woning
  WOZ beschikking Gemeente
  Jaaropgave hypotheek / Boeterente vervroegde aflossing
  Afsluitprovisie / kosten Nationale Hypotheek Garantie
  Notarisafrekening / Taxatiekosten t.b.v. hypotheek
  Indien hypotheek is verhoogd: Hoeveel is hiervan aan de woning besteed?
 • Banken - Verzekeringen
  Alle afschriften betaalrekening, spaarrekening, lening
  Jaaropgave bank, effectenportefeuille, kapitaalsverzekeringen
 • Kosten
  Alimentatie aan ex partner / kind
  Giften aan liefdadigheids- kerkelijke- milieu- adoptie instellingen
  Lijfrentepremie. Overzicht pensioenaangroei (Factor A) 2007.
  Studie
  Ziekte, bevalling, tandarts, opticien.
 • Overige bescheiden
  Kopie aangifte 2007, elektronische handtekening (5 cijfers).
  Aanslag IB en toeslag 2007 / Voorlopige aanslagen 2008 en IB 2009

Ziektekosten

Premie aanvullende zorgverzekering
Ziektekostenverzekering vakantie buitenland
Reiskosten ziekenvervoer / bezoek
Contributie thuiszorgorganisatie, kruisvereniging, patiŽntenver.
Tandarts, Orthodontist
Opticien
Fysiotherapeut
Medicijnen, huisapotheek
Prothesen, steunzolen, steunkousen, korsetten, gehoorapparaat. + batterijen
Dieetkosten
Extra kosten beddengoed en kleding
AWBZ bijdrage
Thuishulp, gezinshulp, kraamhulp
Begrafeniskosten, begrafenisverzekering (uitkering in natura)
Vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en chronische ziekte

Giften

Kerkelijke instellingen
Liefdadigheidsinstellingen
Culturele instellingen
Milieuorganisaties
Adoptieorganisaties
Instellingen die het algemeen nut beogen

Studie

Lesgeld
Studieboeken / vakliteratuur
Examengeld

© 2009 Designed By:
Kanishwebdesign - TVO web solutions